Informačný seminár k výzve na zakladanie kreatívnych centier v Banskej Bystrici


Dátum: 07.08.2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014-2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja organizujú INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49 zameranú na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

 

Termín a miesto konania:

7. august 2019 (streda), Banská Bystrica o 9:30 hod.

Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, zasadačka 290 (2. poschodie).

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Pozvánka a program seminára.


Skočiť na hlavné menu