INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE NA PODPORU PREPOJENIA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA S POTREBAMI PRAXE - VYSOKÁ ŠKOLA PRE PRAX


Dátum: 21.01.2019

Obrázok k aktualite INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE NA PODPORU PREPOJENIA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA S POTREBAMI PRAXE - VYSOKÁ ŠKOLA PRE PRAX

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačný seminár pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k výzve na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe pod názvom Vysoká škola pre prax.

 

Informačný seminár sa bude konať:

21. januára 2019 v Bratislave od 9:30 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava (registrácia prebieha 20 minút pred začiatkom informačného seminára)

 

Seminár je len pre prihlásených účastníkov. Prihlasovanie na informačný seminár TU

 
Všetky potrebné informácie o výzve na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe nájdete na: https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačný seminár pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k výzve na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe pod názvom Vysoká škola pre prax.

 

Informačný seminár sa bude konať:

21. januára 2019 v Bratislave od 9:30 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava (registrácia prebieha 20 minút pred začiatkom informačného seminára)

PROGRAM

9:10 Registrácia – 20 minút pred začiatkom seminára

9:30 Základné informácie o výzve a podmienky poskytnutia príspevku
Oprávnené a neoprávnené výdavky, tvorba rozpočtu a financovanie projektu
Merateľné ukazovatele – nastavenie a sankčný mechanizmus
Diskusia

13:00 Záver seminára
 

Seminár je len pre prihlásených účastníkov. Prihlasovanie na informačný seminár TU

 
Všetky potrebné informácie o výzve na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe nájdete na: https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/
 

 

Skočiť na hlavné menu