Informačný seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v Nitre


Dátum: 08.10.2019

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS), ktorý je určený pre zástupcov obcí do 1000 obyvateľov.

Dátum konania: 8.10.2019
Miesto: Agroinštitút Nitra, Akademická ulica 4, Nitra, prednášková miestnosť – Zelený salónik
Čas: od 9:00 – 14:00 hod

Cieľom informačného seminára je predstaviť aktivity a možnosť zapojiť sa do nového národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, realizovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Účasť na seminári je bezplatná a pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie. V prípade záujmu  zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte prihlasovací formulár, ktorý je dostupný na linku TU

Seminára sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby za organizáciu. Maximálny počet účastníkov jedného seminára je 40 osôb.  Prihlasovací formulár prosím vyplňte čo najskôr z dôvodu obmedzenej kapacity účastníkov.

Po vyplnení registračného formulára ste automaticky zaradení na zoznam účastníkov.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu