Informačný seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb v Prešove


Dátum: 25.11.2019

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Prešovskom kraji v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb.

Dátum konania: 25. a 26.11.2019
Miesto: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov

Kontakt: Viera.OcenasKacvinska@ia.gov.sk

Program seminára

Tešíme sa na Vašu účasť


Skočiť na hlavné menu