Informačný seminár „Analýzy v EŠIF“ v Žilinskom kraji


Dátum: 22.11.2018

Informačno – poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie „Analýzy v EŠIF“.

Dátum:
22. november 2018 (štvrtok) o 9:00 hod.

Miesto:
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

Účasť je potrebné potvrdiť do 16. novembra 2018, 12:00 hod. na e-mail: ipc@zilinskazupa.sk.

Návratka

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu