Informačný deň v Prešove k výzve na poskytovanie Miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK


Dátum: 13.09.2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Prešov Informačný deň k vyhlásenej výzve pre prijímateľov/žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. Výzva je zameraná na poskytovanie Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Termín a miesto konania: 13. septembra 2018 od 09:00 do 13:00 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, veľká zasadačka, 2. Poschodie, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom online formuláru – TU  najneskôr do 11.9.2018. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci, max. dvaja za organizáciu. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu