INFORMAČNÝ DEŇ S IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU


Dátum: 01.06.2018

Obrázok k aktualite INFORMAČNÝ DEŇ S IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU
IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR   v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF – Žilinský samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať  na „INFORMAČNÝ DEŇ S IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU“

TERMÍN A MIESTO KONANIA INFORMAČNÉHO DŇA:
  • piatok 01. júna 2018 od 10,00 hod. , v priestoroch úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina – kongresová sála
 
PROGRAM INFORMAČNÉHO DŇA:
 
9,30 –    10,00                    REGISTRÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV
10,00 – 10,10                     OTVORENIE INFORMAČNÉHO DŇA
10,10 – 11,30                     PREZENTÁCIA ŽIADOSTI O NFP
                                                               Proces tvorby žiadosti
                                                               Postup predloženia žiadosti
                                                               Konanie o žiadosti
11,30 – 12,00                     DISKUSIA, KONZULTÁCIE
12,00 – 12,30                     PRESTÁVKA
12,30 – 13,30                     PREZENTÁCIA IA MPSVR SR ako prostredkovateľského 
                                              orgánu pre
OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
                                               IA MPSVR SR    
                                               Operačný program Ľudské zdroje
                                               Dopytovo-orientované výzvy IA MPSVR SR  
13,30 – 14,00                      DISKUSIA, KONZULTÁCIE
14,00 – 14,10                     PREZENTÁCIA IPC ZSK  
14,10 – 15,30                     DISKUSIA KONZULTÁCIE
15,30                                    ZÁVER
 
 
PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR
 
Pozvánka platí pre dve osoby. Informačného dňa sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. Prihlasovanie na informačný deň s IA MPSVR SR je možné v termíne do 29.05.2018.
Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.skRadi Vám na ne odpovieme v rámci prezentácie či diskusie. 
 

Skočiť na hlavné menu