Informačný deň pre žiadateľov/prijímateľov s Implementačnou agentúrou MPSVR SR v Žilinskom kraji


Dátum: 01.06.2018

Obrázok k aktualite Informačný deň pre žiadateľov/prijímateľov s Implementačnou agentúrou MPSVR SR v Žilinskom kraji
Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 01. 06. 2018 "INFORMAČNÝ DEŇ S IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU", kde budú zástupcami Implementačnej agentúry MPSVR SR a Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja účastníkom predstavené aktuálne možnosti predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dopytovo orientované projekty v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Zároveň budú zo strany Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja prezentované aj ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov z iných operačných programov.

Pozvánka
Skočiť na hlavné menu