Informačno-poradenské centrum PSK je podľa prieskumu najlepšie na Slovensku


Dátum: 12.11.2018

Obrázok k aktualite Informačno-poradenské centrum PSK je podľa prieskumu najlepšie na Slovensku

Vyše dvoch rokov fungovania má za sebou informačno-poradenské centrum Prešovského samosprávneho kraja (IPC PSK). Jeho projektový tím pomáha v kraji zabezpečovať informovanosť o možnostiach čerpania eurofondov pre široké spektrum žiadateľov. Nedávny dotazníkový prieskum spokojnosti ho zaradil na prvú priečku v rámci všetkých IPC na Slovensku. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová.

Informačno-poradenské centrum PSK pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) zabezpečuje odbornú pomoc a poradenstvo formou osobných, mailových a telefonických konzultácií ako aj prostredníctvom organizovania informačných seminárov. Od svojho vzniku poskytlo centrum viac než 470 konzultácií. „Aktuálne má vo svojej databáze takmer 360 subjektov, ktoré pravidelne informuje o vyhlásených výzvach v jednotlivých operačných programoch, aktualizáciách a vzdelávacích aktivitách,“ uviedla Jeleňová.

Záujem o poskytovanie konzultácií eviduje IPC z verejného, neziskového aj súkromného sektora. Požiadavky sú pritom rôzne. „Od všeobecných, akými sú podmienky poskytnutia príspevku, kritériá oprávnenosti a merateľné ukazovatele, až po konkrétne, ktoré je potrebné niekedy konzultovať priamo s príslušnými riadiacimi, prípadne sprostredkovateľskými orgánmi. Časté sú aj otázky k verejnému obstarávaniu a práci v systéme ITMS2014+ (centrálny informačný systém pre žiadosti, implementáciu a monitorovanie fondov EÚ - pozn. red.),“ informovala hovorkyňa.

Za svojho pôsobenia sa IPC podľa Jeleňovej zaradilo medzi aktívne a vyhľadávané poradenské centrá pre poskytovanie včasných, aktuálnych a komplexných informácií pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov pomoci. "Dôkazom toho je aj nedávny prieskum spokojnosti verejnosti, v ktorom sa IPC PSK umiestnilo na prvom mieste v rámci všetkých siedmich informačno-poradenských centier na Slovensku," dodala.

Informačné poradenské centrum funguje na Úrade PSK od 1. októbra 2016. Bolo zriadené Centrálnym koordinačným orgánom v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014 – 2020 a podlieha priamo Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Je financované na 82,06 percenta z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 13,11 percenta tvorí financovanie zo štátneho rozpočtu a 4,83 percenta spolufinancuje Úrad PSK. „Keďže sa pilotný projekt v rámci Integrovanej siete informačno-poradenských centier osvedčil, bude pokračovať a centrá budú ďalšie tri roky poskytovať informácie a organizovať informačné semináre vo všetkých krajských mestách,“ uviedla Jeleňová.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu