Informačno-koordinačné stretnutie zamestnancov národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky v Žiline


Dátum: 25.09.2019

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja pozývajú na stretnutie zamestnancov národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky.

Termín: 24. – 25. 09. 2019

Miesto konania: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Program a pozvánka

Tešíme sa na Vašu účasť


Skočiť na hlavné menu