Informácia Riadiaceho orgánu pre IROP k odporúčanému postupu pri predkladaní žiadostí o platbu


Dátum: 29.10.2020

Obrázok k aktualite Informácia Riadiaceho orgánu pre IROP k odporúčanému postupu pri predkladaní žiadostí o platbu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program (RO pre IROP) v záujme zefektívnenia  a zjednodušenia postupov pri kontrolách verejných obstarávaní od novembra 2020, ako aj predkladania žiadostí o platbu,  informuje prijímateľov o zverejnení nasledovných dokumentov:
Skočiť na hlavné menu