Informácia o zverejnení nového oznamu k výzve na Komunitné centrá


Dátum: 29.01.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zverejnení nového oznamu k výzve na Komunitné centrá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2 bolo zverejnené oznámenie, ktorého hlavným obsahom je informácia k zjednodušeniu povinnosti predkladania výpisu z listu vlastníctva.
Skočiť na hlavné menu