Informácia o zmene č. 9 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12


Dátum: 21.10.2021

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 9 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12
Zmena_9_VYZ_12
Zmena_9_VYZ_12
Prilohy_k_zmene_9_VYZ_12
Konsolidovana_verzia_VYZ_12_zmena_9

Skočiť na hlavné menu