Informácia o zmene č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“


Dátum: 12.04.2021

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 8  vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“
Na webovom sídle OP TP https://www.optp.vlada.gov.sk/19449-sk/vyhlasene-otvorene-vyzvania/,  v časti Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené otvorené vyzvania bola zverejnená informácia o zmene č. 8  vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“. Zmena je účinná od 12. 04. 2021. 
Konsolidovana_verzia_VYZ_6_zmena_8
Zmena_8_VYZ_6
Zmena_8_VYZ_6

 
Skočiť na hlavné menu