Informácia o zmene č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 – Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“.


Dátum: 09.01.2020

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 – Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“.
zmena_8_VYZ_4_IS IPC
Konsolidovaná verzia_VYZ_4_po zmene_8
Prílohy k zmene

Skočiť na hlavné menu