Informácia o zmene č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14


Dátum: 27.10.2021

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14
Zmena_8_VYZ_14
Zmena_8_VYZ_14
Konsolidovana_verzia_VYZ_14_zmena_8

Skočiť na hlavné menu