Informácia o zmene č. 7 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16


Dátum: 20.10.2021

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 7 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16
Zmena_7_VYZ_16
Zmena_7_VYZ_16
Priloha_k_zmene_7_VYZ_16
Konsolidovana_verzia_VYZ_16_zmena_7

Skočiť na hlavné menu