Informácia o zmene č. 7 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11


Dátum: 21.10.2021

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 7 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11
Zmena_7_VYZ_11
Zmena_7_VYZ_11ň
Prilohy_k_zmene_7_VYZ_11
Konsolidovana_verzia_VYZ_11_zmena_7

Skočiť na hlavné menu