„Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 – Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“.


Dátum: 08.08.2019

Obrázok k aktualite „Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 – Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“.
„Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 – Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“. Zmena je účinná od 16.08. 2019.
zmena č. 6_2016_6
Skočiť na hlavné menu