Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 s názvom „Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1


Dátum: 12.04.2021

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 6  vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 s názvom „Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1
Na webovom sídle OP TP https://www.optp.vlada.gov.sk/19449-sk/vyhlasene-otvorene-vyzvania/,  v časti Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené otvorené vyzvania bola zverejnená informácia o zmene č. 6  vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 s názvom „Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1. Zmena je účinná od 12. 04. 2021.
Konsolidovana_verzia_VYZ_5_zmena_6
Zmena_6_VYZ_5
Zmena_6_VYZ_5

Skočiť na hlavné menu