Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“.


Dátum: 12.04.2021

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“.
 Na webovom sídle OP TP https://www.optp.vlada.gov.sk/19449-sk/vyhlasene-otvorene-vyzvania/,  v časti Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené otvorené vyzvania bola zverejnená informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“. Zmena je účinná od 13. 04. 2021.
Konsolidovana_verzia_VYZ_11_zmena_6
Priloha_k_zmene_6_VYZ_11
Zmena_6_VYZ_11
Zmena_6_VYZ_11

Skočiť na hlavné menu