„Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“


Dátum: 18.09.2020

Obrázok k aktualite „Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“
„Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2
Konsolidovaná verzia_VYZ_15_zmena_5
zmena_5_VYZ_15_mzdy
zmena_5_VYZ_15_mzdy

Skočiť na hlavné menu