„Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 – „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“


Dátum: 09.01.2020

Obrázok k aktualite „Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 – „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“
VYZ_12_Konsolidované znenie po zmene 5
zmena_5_VYZ_12_podpísaná

 
Skočiť na hlavné menu