Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier


Dátum: 12.07.2018

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier
Na webovom sídle OP TP http://www.optp.vlada.gov.sk/vyhlasene-vyzvania/ bola zverejnená informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier“, zverejneného dňa 01. 04. 2016.  Zmena je účinná od 13. 07. 2018.

Konsolidovaná verzia po zmene 5
Prílohy k zmene č.5
zmena_5 vyzvania TP_PO1_SC3_integrovaná sieť

Skočiť na hlavné menu