Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 - Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1


Dátum: 18.05.2018

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 - Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1
Na webovej stránke RO OP TP 2014 – 2020  http://www.optp.vlada.gov.sk/  v záložke „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania“ je zverejnená „Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 - Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“. Zmena je účinná od 18. 05. 2018.

zmena_5 vyzvania TP_SC3
3_Informácia pre žiadateľov o NFP
1_Formulár žiadosti o NFP
Konsolidovaná verzia po zmene č.5
Skočiť na hlavné menu