Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2


Dátum: 14.04.2020

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2
Na webovej stránke RO OP TP 2014 – 2020 http://www.optp.vlada.gov.sk/ v záložke „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania“ bola zverejnená „Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“. Zmena je účinná od 20.04. 2020.
VYZ_16_Konsolidovaná verzia po zmene_4
zmena_4_VYZ_16

Skočiť na hlavné menu