Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 – Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF


Dátum: 08.08.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 – Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF
„Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 – Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“. Zmena je účinná od 16. 08. 2019.
zmena č. 4_2017_12
 
Skočiť na hlavné menu