Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1


Dátum: 20.08.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1
Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“. Zmena je účinná od 21.08. 2019.
zmena č. 4_2016_11
Skočiť na hlavné menu