Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 – Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF


Dátum: 09.09.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 – Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 – Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“. Zmena je účinná od 09.09. 2019
Konsolidovaná verzia_VYZ_13 po zmene_3
zmena_3_VYZ_13_podpísaná
Skočiť na hlavné menu