Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 – Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF


Dátum: 11.12.2018

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 – Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF
Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 – Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF

VYZ_12_konsolidovaná verzia po zmene 3
zmena_3_VYZ_12_podpísané
zmenené prílohy3
Skočiť na hlavné menu