Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-11 – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1


Dátum: 27.11.2018

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-11 –  Príprava nových kapacít pre EŠIF 1
Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-11 –  Príprava nových kapacít pre EŠIF 1
informácia o zmene_3_VYZ_11_podpísané
VYZ_11_Konsolidovaná verzia po zmene č.3
zmenené prílohy

Skočiť na hlavné menu