Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 – Refundácia miezd priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2.


Dátum: 30.03.2020

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 – Refundácia miezd priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2.
Na webovej stránke RO OP TP 2014 – 2020 http://www.optp.vlada.gov.sk/ v záložke „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania“ bola zverejnená „Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 – Refundácia miezd priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“. Zmena je účinná od 01.04. 2020.
Konsolidovaná verzia_VYZ_15_po zmene_3
zmena_3_VYZ_15_mzdy

Skočiť na hlavné menu