Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2


Dátum: 06.05.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2
Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“. Zmena je účinná od 13.05. 2019.
Konsolidovaná verzia_VYZ_16_po zmene_2
zmena_2_VYZ_16._podpísanépdf
Skočiť na hlavné menu