Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1


Dátum: 09.11.2018

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1
Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1
Zmena je účinná od 9.11. 2018.
informácia o zmene_2_VYZ_11
Prílohy k zmene
VYZ_11_konsolidovaná verzia po zmene_2
Skočiť na hlavné menu