„Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 – Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF


Dátum: 07.08.2019

Obrázok k aktualite „Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 – Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF
„Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 – Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“. Zmena je účinná od 09.08. 2019.
zmena č. 1_2018_15
Skočiť na hlavné menu