Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 – Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2


Dátum: 12.07.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 – Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2
Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 – Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2
zmena_1_VYZ_14_mzdy_podpisana
Konsolidovaná_verzia_VYZ_14_po_zmene_1
Prílohy_k_zmene_1_VYZ_14

Skočiť na hlavné menu