Informácia o úprave výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/122-21, OPII-MH/DP/2020/11.3-23, OPII-MH/DP/2020/11.3-25, OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27


Dátum: 07.04.2020

Obrázok k aktualite Informácia o úprave výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/122-21, OPII-MH/DP/2020/11.3-23, OPII-MH/DP/2020/11.3-25, OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra dňa 7. apríla 2020 zverejnilo usmernenia k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2018/122-21, OPII-MH/DP/2020/11.3-23, OPII-MH/DP/2020/11.3-25, OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27.

Hlavným spoločným dôvodom na vydanie usmernení k výzvam je posun termínu uzavretia aktuálne prebiehajúcich hodnotiacich kôl z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorú na území celej krajiny vyhlásila vláda Slovenskej republiky dňa 12. 3. 2020 z dôvodu šírenia sa ochorenia COVID-19, a s tým súvisiace doplnenie informácií o spôsobu komunikácie počas trvania mimoriadnej situácie.

V rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/122-21 došlo zároveň k zníženiu alokácie zo 170 mil. EUR na 100 mil. EUR z dôvodu potreby uvoľnenia finančných prostriedkov na opatrenia, ktoré majú za cieľ zmierniť negatívne dopady na ekonomiku v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.
V rámci výziev s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27 došlo k rozšíreniu op​rávnených výdavkov v rámci skupiny výdavkov 021 Stavby.
Podrobné informácie k jednotlivým úpravám výziev sú uvedené a zdôvodnené v príslušných usmerneniach, ktoré sú zverejnené v rámci jednotlivých výziev.
OPVaI-MH/DP/2018/122-21
OPII-MH/DP/2020/11.3-23
OPII-MH/DP/2020/11.3-25
OPII-MH/DP/2020/11.3-26
OPII-MH/DP/2020/11.3-27
Zároveň sú všetky zmeny v dokumentácii výziev vykonané formou sledovania zmien. ​
 
 
Skočiť na hlavné menu