Informácia o predĺžení termínu uzavretia Výziev č. 3/2018 a č. 4/2018 na výber odborných hodnotiteľov


Dátum: 23.03.2018

Obrázok k aktualite Informácia o predĺžení termínu uzavretia Výziev č. 3/2018 a č. 4/2018 na výber odborných hodnotiteľov
Informácia o predĺžení termínu uzavretia Výziev č. 3/2018 a č. 4/2018 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť (PO7 OPII) predlžuje termín na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci PO7 OPII z pôvodného termínu 29.03.2018 na 30.04.2018.

Predĺženie termínu sa týka nasledujúcich výziev:

Výzva č. 3/2018 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť

Výzva č. 4/2018 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť - Projekty budovania WiFi v rámci špecifického cieľa 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Viac informácií nájdete v časti: http://informatizacia.sk/vyzva-odborni-hodnotitelia/24293s a na http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/


Skočiť na hlavné menu