Informácia o predĺžení dátumu uzávierky hodnotiaceho kola č. 5 výzvy Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01


Dátum: 26.03.2020

Obrázok k aktualite Informácia o predĺžení dátumu uzávierky hodnotiaceho kola č. 5 výzvy Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje posúva termín uzávierky  5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“  z 27.marca 2020 na 27. apríla 2020 z dôvodu aktuálnej spoločenskej situácie spojenej so šírením pandémie koronavírusu COVID - 19 a s cieľom maximalizovať možnosť predkladania žiadostí o NFP.
Nový dátum uzávierky 5. hodnotiaceho kola bol stanovený  na deň: 27.04.2020

Všetky potrebné informácie k výzve s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ nájdete na: https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/

Skočiť na hlavné menu