Informácia o posune termínu uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01


Dátum: 29.11.2018

Obrázok k aktualite Informácia o posune termínu uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01
posúva termín uzavretia tejto výzvy z pôvodného termínu 30. 11. 2018 na termín 11. 01. 2019.
Po tomto termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať projektové zámery.

Skočiť na hlavné menu