Informácia o implementácii EŠIF k 31.12.2017


Dátum: 16.01.2018

Obrázok k aktualite  Informácia o implementácii EŠIF k 31.12.2017
 Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 (15,49 mld. EUR) sprístupnili riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku ku dňu 31.12.2017 finančné prostriedky vo výške 12,16 mld. EUR, čo predstavuje 78,7 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).
 
Ku dňu 31.12.2017 boli v SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 kontrahované prostriedky v hodnote 5,327 mld. EUR, čo predstavuje 34,39 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).
 
Ku dňu 31.12.2017 dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni takmer 1,748 mld. EUR, čo predstavuje 11,28 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).
 
Podiel čerpania na alokácii jednotlivých programov a za EŠIF celkom (EÚ zdroje) k 31.12.2017

esifdec

 
 
Skočiť na hlavné menu