Informácia o implementácii EŠIF k 31.05.2021


Dátum: 11.06.2021

Obrázok k aktualite Informácia o implementácii EŠIF k 31.05.2021
Ku dňu 31.05.2021 dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie  na národnej úrovni 7,07 mld. EUR, čo predstavuje 46,07 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

cerpaniemaj


Viac informácií nájdete na našej webovej stránke TU
Skočiť na hlavné menu