Informácia o hraničných termínoch na predloženie ŽoP na RO OP TP v roku 2019


Dátum: 20.09.2019

Obrázok k aktualite Informácia o hraničných termínoch na predloženie ŽoP na RO OP TP v roku 2019
Z pozície RO OP TP si Vás dovoľujeme informovať o hraničných termínoch na predkladanie žiadostí o platbu na RO OP TP v súvislosti s koncoročným uzatváraním systémov v roku 2019:
  • 31. október - pre žiadosti o platbu v systéme refundácie (priebežné ŽoP) a zúčtovania predfinancovania/zálohových platieb (RO OP TP garantuje uhradenie žiadosti o platbu do konca roku 2019 za podmienky, že žiadosť o platbu je kompletná, bez vecných nedostatkov a výdavky nárokované v ŽoP sa viažu k verejnému obstarávaniu, ktoré už bolo skontrolované). Predpoklad úhrady žiadostí o platbu predložených po tomto termíne je až v roku 2020.
  • 8. novemberpre žiadosti o platbu v systéme poskytnutia predfinancovania/zálohových platieb.

Skočiť na hlavné menu