Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.07.2017


Dátum: 14.08.2017

Obrázok k aktualite  Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.07.2017
Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka)
 
 
 Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 972,09 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 31.07.2017 schválené prostriedky vo výške 825,67 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 5,91%.
Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého 1. míľnik vo výške 632,05 mil. EUR sa bude prvýkrát odpočtovať k 31.12.2017. Na základe stavu k 31.07.2017 je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 198,04 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2017 je k 31.07.2017 splnený pre 2 operačné programy (OP) – OP Integrovaná infraštruktúra a OP Technická pomoc.
 
 
 Graf č. 1: Prehľad celkovej alokácie a čerpania (zdroj EÚ) operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 v EUR

image002

Skočiť na hlavné menu