Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.11.2017


Dátum: 27.12.2017

Obrázok k aktualite Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.11.2017
Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka)
 
 Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 920,69 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 30.11.2017 schválené prostriedky vo výške 1 222,50 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 8,77%.
Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého prvý finančný míľnik vo výške 632,05 mil. EUR sa bude prvýkrát odpočtovať k 31.12.2017. Na základe stavu k 30.11.2017 je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 97,92 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2017 je k 30.11.2017 splnený pre 3 operačné programy (OP) – OP Integrovaná infraštruktúra, OP Technická pomoc a OP Ľudské zdroje.

 Graf č. 1: Prehľad celkovej alokácie a čerpania (zdroj EÚ) operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 v EUR

cerpanienov
Viac info na Ministerstvo financií
Skočiť na hlavné menu