Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy zameranej na podporu projektov v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie stratégie RIS 3 SK s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16


Dátum: 16.02.2018

Obrázok k aktualite Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy zameranej na podporu projektov v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie stratégie RIS 3 SK s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

Dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorá bude zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „výzva“).

Prostredníctvom výzvy bude finančná podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja zo zdrojov Európskej únie nasmerovaná do domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie definovanej v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS 3 SK).

Výzva bude zverejnená na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Pre pokračovanie kliknite SEM.


Skočiť na hlavné menu