Indikatívny harmonogram vyzvaní OP TP a informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách k plánovaným vyzvaniam projektov technickej pomoci.


Dátum: 15.08.2016

Obrázok k aktualite Indikatívny harmonogram vyzvaní OP TP a informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách k plánovaným vyzvaniam projektov technickej pomoci.
 
Na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc http://optp.vlada.gov.sk/ v časti  „Dokumenty/Vyzvania/Harmonogram plánovaných vyzvaní“ je zverejnený indikatívny harmonogram vyzvaní OP TP a informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách k plánovaným vyzvaniam projektov technickej pomoci.

Plánované vyzvania OP TP k 30.11.2015

Synergie a komplementarity k 26.4.2016

Skočiť na hlavné menu