Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2016)


Dátum: 31.12.2015

Obrázok k aktualite Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2016)
Operačný program Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia
Dátum schválenia: 31.12.2015
Verzia: 1

 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP (03_2015-02_2016) – aktualizácia č. 2

 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP (03_2015-02_2016) – aktualizácia č. 1
Informácia k aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP (03_2015-02_2016)


Skočiť na hlavné menu