Indikatívny harmonogram výziev na január 2018 - december 2018, verzia 3.0 - MŠVVaŠ SR, SO OP ĽZ, PO 1 Vzdelávanie


Dátum: 01.06.2018

Obrázok k aktualite Indikatívny harmonogram výziev na január 2018 - december 2018, verzia 3.0 - MŠVVaŠ SR, SO OP ĽZ, PO 1 Vzdelávanie
Indikatívny harmonogram výziev na január 2018 - december 2018, verzia 3.0 - MŠVVaŠ SR, SO OP ĽZ, PO 1 Vzdelávanie
Skočiť na hlavné menu