Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2020


Dátum: 11.06.2020

Obrázok k aktualite Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2020
Európska komisia dnes zverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2020, ktorý monitoruje celkový digitálny výkon Európy a sleduje pokrok krajín EÚ v súvislosti s ich digitálnou konkurencieschopnosťou. Slovensko sa umiestnilo na 22. mieste spomedzi 28 členských štátov. Tento rok DESI ukazuje pokrok vo všetkých členských štátoch a vo všetkých kľúčových oblastiach, ktoré sa v indexe merajú.
 
Na základe údajov spred pandémie sa skóre Slovenska mierne zvýšilo vďaka zlepšeniu v oblastiach pripojiteľnosti, využívania internetových služieb a digitálnych verejných služieb. Väčšina ukazovateľov sa však nezlepšila dostatočne na to, aby udržala krok s priemerom EÚ. Slovensko kleslo v poradí v oblasti ľudského kapitálu a vo využívaní internetových služieb na 20. miesto. Podiel Slovákov s viac ako základnými digitálnymi zručnosťami je 27 %, čo je najlepšie skóre v regióne Vyšehradskej štvorky, ale stále nedosahuje priemer EÚ (33 %). Na Slovensku sa naďalej zlepšuje rýchle a ultrarýchle širokopásmové pokrytie a znížil sa počet Slovákov, ktorí nikdy nepoužili internet (12 %), čo je stále nad priemerom EÚ (9 %). Internet celkovo používa 82 % Slovákov a elektronické bankovníctvo (66 %). Slovensko zaznamenalo značný pokrok vo videohovoroch, pričom túto službu teraz využíva až 66 % ľudí, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 15 percentuálnych bodov. Pod priemerom EÚ ostávajú, napriek zlepšeniu, aj ukazovatele kvality elektronickej verejnej správy a stagnuje aj elektronický obchod.
 
EK vydáva správy o digitálnom od roku 2014. Ich súčasťou sú profily jednotlivých krajín, ako aj tematické kapitoly a sú kombináciou kvantitatívnych údajov získaných pomocou ukazovateľov DESI v piatich oblastiach v rámci indexu a prehľadu politík a najlepších postupov v jednotlivých krajinách. Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 ukázala, akými dôležitými sa stali digitálne aktíva pre naše hospodárstva a ako siete a prepojiteľnosť, dáta, umelá inteligencia a superpočítače, ako aj základné a pokročilé digitálne zručnosti podporujú hospodárstvo a spoločnosť.

Tlačová správa
Otázky a odpovede
Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti - DESI 2020
Výkonnsoť krajín v oblasti digitalizácie
Dáta
DESI 2020 metodológia
Digitálne technológie – aktivity v reakcii na pandémiu koronavírusu
Formovanie Digitálnej budúcnosti

Skočiť na hlavné menu